Konserwacja i serwis wind
Zgodnie z polskim prawem dĽwig (winda) może być użytkowany tylko wtedy gdy posiada ważn± (aktualn±) decyzję UDT dopuszczaj±c± do eksploatacji oraz znajduje się pod stał± opiek± konserwatora posiadaj±cego odpowiednie dla danego typu urz±dzenia uprawnienia.

Więcej informacji »
Wiarygodny partner
Jeste¶my wiarygodnym partnerem handlowym, kierujemy się zasadami etycznymi w biznesie.

     
  
   
 
 
DOLPOL-D¬WIG Sp. z o.o. powstała
w kwietniu 1996 roku z ci±gło¶ci± pracy w branży dĽwigowej od 1990 roku we Wrocławiu.


Głównym celem działalno¶ci firmy s± dostawy, montaże, modernizacje, remonty i konserwacje dĽwigów osobowych (wind), towarowych i towarowo-osobowych zarówno elektrycznych jak i hydraulicznych, a także dĽwigów do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
  Zatrudniamy kadrę z wieloletnim do¶wiadczeniem w branży dĽwigowej. Wszyscy pracownicy legitymuj± się uprawnieniami UDT oraz SEP. Urz±d Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu nadał Spółce uprawnienia do montażu i modernizacji urz±dzeń dĽwigowych (wind) decyzj± nr UD-28-43.

Do 2013 roku firma wykonała kilkaset modernizacji, remontów oraz montaży nowych dĽwigów - wind. Konserwujemy dĽwigi i urz±dzenia dĽwigowe w Spółdzielniach Mieszkaniowych, Wspólnotach Mieszkaniowych, Szkołach, Zespołach Opieki Zdrowotnej, Hotelach oraz w budynkach instytucji , firm państwowych i prywatnych na terenie Wrocławia i okolic.

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodę ludzi pracujemy 365 dni w roku poprzez ¶wiadczenie usług całodobowego pogotowia dĽwigowego.
  


 

51-117 Wrocław, ul. Paprotna 8
tel. 71 372 77 62
e-mail: info@dolpoldzwig.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.